Pátek 26. 6. 2015 > Předprázdninová zábava > Jiřice